Meer informatie

Krijgt elk kind steun?

Toekenning van een aanvraag is geen recht of vanzelfsprekendheid. Ze is afhankelijk van het beschikbare budget. Na honorering van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de sportclub een bevestiging (factuurverzoek). Het toegekende bedrag kan niet gebruikt worden voor openstaande rekeningen / oude schulden.

Op dit ogenblik is sportfonds enkel beschikbaar voor Aalsterse clubs

Hoe gebeurt de betaling?

Bijdragen voor het lidmaatschap van een sportclub worden rechtstreeks overgemaakt aan de club na ontvangst van de factuur van de club. Sportmateriaal kan via Comar sport worden aangeschaft – de intermediair ontvangt hiervoor een waardebon. Deze waardebon dient door de intermediair te worden overhandigd aan de ouder/verzorger.

Hoe gaat het verder?

Nadat het lidgeld is overgemaakt verwachten we dat het kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club.

Welke opvolging is er?

De intermediair volgt de sportloopbaan van het kind/de jongere en ziet erop toe dat er daadwerkelijk blijvend wordt gesport. Tweemaal per jaar ontvangt de intermediair het verzoek om een update te geven over de sportontwikkeling van het kind. Indien hier herhaaldelijk niet op gereageerd wordt, kan het Sportfonds besluiten de intermediair uit te sluiten.

Wat is het verschil met de Uitpas?

Het Sportfonds werkt complementair met de Uitpas aan kansentarief. Aan Aalsterse clubs die met de Uitpas aan kansentarief werken betaalt het Sportfonds het aandeel dat het kind of de jongere dient te betalen. Het kind of de jongere kan dan eventueel iets meer sportmateriaal aankopen.