In het kort

VZW sportfonds ondersteunt kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten door hun lidgeld en/of sportmateriaal te helpen betalen voor een Aalsterse sportclub.

Voor wie?

Een kind komt in aanmerking voor ondersteuning als er voldaan wordt aan enkele regels; daarnaast moeten er voldoende financiële middelen bij vzw Sportfonds aanwezig zijn.

 • Voor kinderen van 4 tot 16 jaar die opgroeien in gezinnen waar financiële middelen ontbreken om het lidgeld van een sportclub te betalen.
 • Maximale bijdrage is €225 per kind per jaar (lidgeld en sportmateriaal).
 • Betaling van lidgeld en/of sportmateriaal gaat rechtstreeks naar de sportclub/winkel.
 • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een tussenpersoon/intermediair uit het onderwijs, jeugdzorg, maatschappelijk werk of gezondheidszorg.
 • Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen.
 • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
 • Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure.
 • Vergoeding alleen voor een sportvereniging die is erkend door Aalst Sport.
 • Bijdrage moet ieder sportseizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

In overleg kan afgeweken worden van bovenstaande regels.

Indienen van een aanvraag

Alleen personen die professioneel bij een jongere betrokken zijn kunnen – als intermediair – een aanvraag indienen tot ondersteuning. Ouder(s) en kinderen/jongeren hebben niet de mogelijkheid om zelf een aanvraag in te dienen. Zij kunnen zich wel tot de intermediairs richten.

Intermediairs zijn bijvoorbeeld (sport)leerkrachten, artsen of verpleegkundigen of maatschappelijk werkers die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind of het gezin. Zij kennen de thuissituatie van het kind.

Bij het indienen van een aanvraag moet worden ingevuld:

 • Gegevens van het kind
 • Gegevens van de sportclub
 • E-mailadres van de penningmeester en/of ledenadministratie
 • Motivatie waarom de aanvraag wordt gedaan.

Bij de aanvraag wordt gevraagd om korte informatie te verstrekken over de financiële situatie van de ouder(s). Deze korte informatie is een vereiste voor de afhandeling van de aanvraag. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Onze partners

Sportfonds wordt mede gemaakt door volgende partners